Eerste kievitsei Wierde&Dijk gevonden

25 mrt Eerste kievitsei Wierde&Dijk gevonden

Op vrijdag 22 maart heeft weidevogelbeschermer Sieger Wiersma uit Usquert het eerste kievitsei in het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk gevonden. De nestvondst werd gedaan in de weidevogelpolder Crangeweer bij Stedum. In het nest bevonden zich 2 eieren. SBNL natuurfonds en agrarische natuurvereniging Wierde& Dijk hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd. Uit handen van Koos Koop (bestuurslid Wierde & Dijk) ontving Sieger Wiersma voor deze prestatie een glazen oorkonde.

lees verder: