Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

21 dec Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Het totaal gaat al richting de zestig vogels. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar. In de regio Noord-Groningen staat de teller al op 30 Grauwe Gorzen. In het oostelijke deel van de provincie liep het aantal al op tot zeker 18 vogels en vlakbij Slochteren gaat het om minstens 3. Ze duiken op in de wintervoedselveldjes die verspreid in de akkerbouwgebieden van Groningen liggen. Met speciale wintertellingen vanwege het agrarisch natuurbeheer worden overwinterende vogels op zulke veldjes gemonitord.

foto: Alwin van Lubeck

Lees verder op:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24843