eerste teeltseizoen verduurzaming pootaardappelteelt

20 dec eerste teeltseizoen verduurzaming pootaardappelteelt

Het experimenteren met verschillende hoeveelhedengewasbeschermingsmiddelen en sporenelementen is onderdeel van het project over het verduurzamen van de pootaardappelteelt. Hieronder is te lezen hoe het is verlopen bij de veldtesten met sporenelementen en bij de veldtesten met compost voor het eerste teeltseizoen in 2018

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”