Kruidenrijk grasland verhoogt biodiversiteit

08 okt Kruidenrijk grasland verhoogt biodiversiteit

Het Collectief kiest voor meer en kwalitatief hoogwaardig kruidenrijk grasland. Daar is dan ook  budget voor vrijgemaakt. Het areaal zal vanaf 2019 fors toenemen. Kwalitatief hoogwaardig kruidenrijk grasland met lage bemesting tot en met de rustperiode vormt in combinatie met een naastgelegen plas dras een biotoop waarin weidevogels zich graag vestigen, broeden en volop kunnen foerageren. Daar gaan we vanaf 2019 veel breder op inzetten en beheerders zijn bereid om deze verbeterslag te realiseren. Tegelijk geven we daarmee ook invulling aan het Groninger weidevogelactieplan.

Bij deze verbeterslag ondersteunen we beheerders die hiermee aan de slag willen. Daarom ook wijzen wij graag op een interessante brochure met informatie over kruidenrijk grasland. De brochure biedt beheerders inspiratie voor het upgraden van het grasland ten behoeve van de biodiversiteit. Meer weten? Surf eens naar:

https://mailchi.mp/3ddaa964c17f/nieuwsbrief-koeien-en-kruiden

of:

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VMNTY24W/Brochure%20Kruidenrijk%20grasland_def.pdf