Kringlooplandbouw: terug naar de toekomst?

29 sep Kringlooplandbouw: terug naar de toekomst?

Kringlooplandbouw maakt een belangrijk onderdeel uit van de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Het schema hierboven geeft een beeld van waar het over gaat bij kringlooplandbouw. Om het nog concreter te maken, een praktijkvoorbeeld. Onlangs bezocht het collectief een akkerbouwer om te polsen of hij interesse had om agrarisch natuurbeheer op te nemen in zijn bedrijfsvoering. Daar had hij wel oren naar. Later bleek dat hij samenwerkt met 2 aangrenzende veehouders/beheerders. De veehouders rijden mest uit over zijn akkers. Dat gebeurt door vooraf de akker af te speuren op nesten. Wat de een teveel heeft, kan de ander juist goed gebruiken. Een voorbeeld van kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer in de praktijk. Kringlooplandbouw, heeft u een voorbeeld uit uw praktijk, inspireer ons en mail mij uw praktijkvoorbeeld. Link naar visie van LNV: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv . En een link naar Vroege Vogels over kringlooplandbouw waarin de minister, de Partij voor de Dieren en BoerenNatuur aan bod komen: https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/470900-toekomst-van-landbouw-natuur-en-visserij