Veelbelovende resultaten greppel plas-dras uit Wageningens’ onderzoek

26 sep Veelbelovende resultaten greppel plas-dras uit Wageningens’ onderzoek

De WUR heeft in samenwerking met Collectief Eemland onderzoek gedaan naar de betekenis van greppel plas-dras voor weidevogels. De resultaten uit dit rapport zijn veelbelovend. Het aantal foeragerende weidevogelgezinnen neemt zienderogen toe! Greppel plas-dras, zeker de oudere, leveren op:

  • 8 keer meer tureluur
  • 4 keer meer kievit
  • 3 keer meer grutto
  • 2 keer meer scholekster
  • 20% meer kleine insecten
  • 50% meer grote insecten

Het rapport is te vinden op: http://edepot.wur.nl/425504 en gepubliceerd in De Levende Natuur van mei 2018. Het Collectief Eemland was bij het onderzoek betrokken: https://www.collectiefeemland.nl/images/Downloads/Greppel-plas-dras-voor-weidevogelkuikens-Tim-Visser.pdf