De drie Groninger collectieven en gedeputeerde Staghouwer over drones en vogelvriendelijk graan.

12 sep De drie Groninger collectieven en gedeputeerde Staghouwer over drones en vogelvriendelijk graan.

De drie Groninger collectieven  ontvingen gedeputeerde de heer Staghouwer. De dag werd dit keer georganiseerd door Collectief Groningen West. Tijdens een veldexcursie werd geproefd hoe de praktijk van het agrarisch natuurbeheer er uit ziet. En die praktijk ontwikkeld zich voortdurend. Dat bleek  deze middag waarbij stil werd gestaan bij enkele innovaties.  Collectief Groningen West is dit jaar gestart met het werken met een drone. Dat dat niet alleen een kwestie  wat hardware aanschaffen werd al snel duidelijk. Het vraagt een andere type vrijwilliger, opleiden van piloten, werken met geavanceerde apparatuur en het lezen van de resultaten.  De eerste ervaringen zijn zeer  hoopgevend.  Een andere belangrijke ontwikkeling was de presentatie van het onderzoeksrapport over een mogelijk nieuw landelijk beheerpakket Vogelgraan. Op dit moment is het proces tot landelijke goedkeuring van dit pakket in een vergevorderd stadium. Wij hopen in het beheerjaar 2019 dit pakket te kunnen inzetten als een zeer effectieve beheermaatregel voor akkervogels. Voor degenen die interesse hebben in het rapport, kan  een digitaal exemplaar worden opgevraagd bij de coördinator (joop@collectiefmiddengroningen.nl).