3 meter brede kruidenrijke akkerranden langs sloten

04 sep 3 meter brede kruidenrijke akkerranden langs sloten

Het Collectief Midden Groningen wil graag in contact komen met agrariërs  die percelen hebben langs watervoerende sloten om 3 meter brede kruidenrijke akkerranden aan te leggen. Doel is daarbij het verbeteren van de waterkwaliteit. We hebben de ambitie om 70 kilometer van deze randen aan te leggen langs sloten. Wilt u meedoen, meldt u dan aan.

Waar kunnen we dit beheerpakket leggen? Deze randen ligt langs een sloot en grenzen aan een akker. Bij Noorderzijlvest (kleinere plaatje) gaat het om het blauw gekleurde gebied binnen het blauw gestippelde omlijnde gebied ten noorden van het Eemskanaal. Bij Hunze en Aa gaat het uitsluitend om het blauwgekleurde gebied ten zuiden van het Eemskanaal, in en rond Slochteren. Bij twijfel of uw percelen binnen het gebied vallen kunt u het beste contact opnemen met de coördinator. Ook als meer informatie wilt over de voorwaarden van het beheerpakket en/of u percelen wilt aanmelden voor dit beheerpakket. U kunt de coördinator bereiken via joop@collectiefmiddengroningen.nl en 0624829189. Doe mee en meldt u aan!