Elk nest telt…..

14 jun Elk nest telt…..

 

Stokken plaatsen is niet altijd genoeg om te voorkomen dat een nest het onderspit delft. Op initiatief van een weidevogelvrijwilliger, heeft CMG 20 nestschalen aangeschaft en ook succesvol toegepast! Met deze schalen beogen we het broedsucces te bevorderen van weide- en akkervogels in ons werkgebied. Dus als u nesten heeft en u wilt werkzaamheden uitvoeren waarbij nestbescherming belangrijk is, neem dan contact met ons op. Het is immers onze missie om de populatie van weide- en akkervogels in Groningen te bevorderen. Om die missie waar te maken, telt elk nest.