Monitoringsresultaten 2017

09 apr Monitoringsresultaten 2017

Bauke Koole, ecoloog, heeft de resultaten over de monitoring verwerkt in een kaart van het werkgebied. Klik op de link en u kunt zien welke vogels waar zijn waargenomen. Vanaf 2018 werken we met een online monitoringtool. Deze is landelijk ontwikkeld en ook CMG participeert hierin. Vrijwilligers hebben via een workshop de mogelijkheid gekregen wegwijs te worden in de nieuwe tool.  Na het invoeren is voor iedereen die toegang heeft tot de tool direct zichtbaar wat waar en wanneer is waargenomen. Hierbij de link naar het afgelopen jaar: http://qgiscloud.com/BaukeKoole/Monitoring_2017