Project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen

30 mrt Project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen

 

In 2017 is er voor het project Integrale Verduurzaming van de pootgoedteelt in Groningen een werkgroep opgericht met een aantal akkerbouwers, het Louis Bolk Instituut en Collectief Midden Groningen. Het doel van het project is het ontwikkelen van een integrale systeemaanpak voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit met behulp van een set van integrale maatregelen op het vlak van bouwplan, vruchtwisseling, organisch stofbeheer, agrarisch natuurbeheer en (bodem)biodiversiteit.
Dit jaar zullen 3 veldtesten bij deelnemers van de werkgroep worden gedaan.
Test 1 bestaat uit opbrengsten van compost op een perceel lichte klei en op een perceel zware klei. Op deze percelen zullen stroken met verschillende hoeveelheden compost worden aangelegd.
Test 2 bestaat uit een perceel dat een sabbatical year krijgt. Voor optimalisatie van de bodem zal worden ingezaaid met verschillende soorten groenbemester.
Test 3 bestaat uit een perceel waarbij er 3 stroken worden aangelegd. Een strook wordt alleen met  sporenelementen behandeld, de volgende strook wordt deels met gewasbeschermingsmiddel en deels met sporenelementen behandeld, en de derde strook zal volledig met de reguliere gewasbeschermingsmiddelen worden behandeld.
Door middel van diverse analyses zal worden gekeken naar de effecten van deze veldtesten. In het najaar zullen de resultaten hiervan bekend zijn.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

https://www.europa-nu.nl/id/vhh2lyjq6bxd/europees_landbouwfonds_voor