Cursus monitoring

30 mrt Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit betekent dat moet worden geteld hoeveel vogels en welke soorten zich in de gecontracteerde percelen en in de directe omgeving  bevinden.
Een heel belangrijk doel van de waarnemingen is het lokaliseren van  de nesten om deze samen met de beheerder te beschermen tegen de maaimachine.

Dit werk wordt voor het CMG gedaan door een dertigtal vrijwilligers, onder leiding van onze huis-ecoloog Bauke Koole.
Het is van het grootste belang dat de waarnemingen op een gelijke, wetenschappelijke verantwoorde manier worden verzameld en vastgelegd zodat door de jaren een betrouwbaar beeld ontstaat. Daarnaast is het ook belangrijk dat dit op een manier gebeurd waarbij de resultaten niet alleen over de jaren maar ook over de gebieden vergelijkbaar zijn.

En in deze tijd is het goed mogelijk om de waarnemingen digitaal in te voeren en te verzenden naar een centrale data-base zodat de gegevens direct voor inzage beschikbaar zijn voor iedereen.
Om dit te faciliteren werkt het CMG, samen met de andere twee Groningse collectieven, met de database Boerenlandvogels.nl dat is ontwikkeld door de Landschappen en uiteindelijk ook in verbinding staat met de database van het Sovon. Voor de digitale verwerking heeft het CMG momenteel twee tablets beschikbaar waarmee de waarnemingen in de database van
Boerenlandvogels.nl kan worden gebracht. In februari 2018 zijn er een aantal cursussen  geweest om de vrijwilligers te scholen in het waarnemen, in de manier van vastleggen en in het digitaal verwerken.

De cursus en de aanschaf van de tablets zijn mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Provincie Groningen.