Ruige mest uitrijden

05 feb Ruige mest uitrijden

februari 2018 – Vanaf 1 februari mag er weer ruige mest worden uitgereden op de beheerpercelen voor weidevogels. Op de percelen waar het beheerpakket ‘grasland met rustperiode’ of ‘kruidenrijk grasland’ ligt, kan hiervoor een toeslag worden aangevraagd. Het gebruik van ruige mest op percelen met weidevogelbeheer is gunstig voor weidevogels: ze gebruiken dit als voedsel (insecten)- of nestmateriaal.

Tijdens de rustperiode van het beheerpakket (1 april tot .. juni) mag geen ruige mest worden uitgereden, en uitrijden is tot 1 september mogelijk. De uitgereden ruige mest kan middels het meldingsformulier worden gemeld bij de gebiedscoördinator.