Informatie POP3

27 nov Informatie POP3

Zoals u misschien weet hebben 12 partijen op 6 april dit jaar het Weidevogel Manifest ondertekend, waarin deze partijen aangeven zich in te zetten voor de weidevogel in het algemeen en de Grutto in het bijzonder . Er is in het Weidevogel Manifest aangeven dat we de ambitie hebben om weer 2000 grutto paren in Groningen te hebben.
Deze 12 partijen hebben een projectgroep gevormd met daarin de drie TBO’s [Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Groninger Landschap] en de twee collectieven [Collectief West en Midden Groningen]. De provincie heeft een adviserende rol.
Deze projectgroep gaat een actieplan opstellen. Zij hebben onderzoeksbureau Altenburg&Wijmenga opdracht gegeven om de weidevogelgebieden te onderzoeken. A&W gaat aangeven wat de situatie nu is en adviseren hoe wij onze gebieden kunnen verbeteren.
Paul Terwan is gevraagd om dit project te trekken. In oktober heeft de projectgroep besloten om te onderzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk [3 TBO’s en de 2 Collectieven] een aanvraag voor een POP3 subsidie in te dienen. POP3 is geld van de Europese Unie en aangevuld door de provincie. Dit kan worden ingezet voor investeringen in achterstallig onderhoud en nieuwe aanleg.
Natuurmonumenten heeft één van haar medewerkers beschikbaar gesteld om het plan uit te werken en te schrijven.

Het gaat in de POP3 om niet productieve maatregelen met een landschapscomponent, biodiversiteit en Groningersoorten. De grutto is een van deze Groningersoorten. Het gaat vooral om inrichtingsmaatregelen.
Collectief Midden Groningen heeft aangegeven dat we graag insteken op deze maatregelen;
–    Natuurvriendelijke oever
–    Peilsturing
–    Plas-dras
–    Plas-dras pompjes
–    Kruidenrijk grasland
–    Tablets voor vrijwilligers
–    Gps om nesten te markeren
–    Advies inhuren
–    Herstel en inrichten kolken
–    Inrichten landschap, bomen en bosjes herstellen.
–    Kunstbouw voor bejagen van de vos
–    Landschappelijk Bouwen

Dit jaar valt Collectief Midden Groningen met haar hele gebied in de door de provincie aangegeven gebiedsafbakening. De aanvraag wordt binnenkort gedaan, de provincie zal dan nog goedkeuring moeten verlenen.