Extra gelden natuurbeheer

13 nov Extra gelden natuurbeheer

Op het werkbezoek kondigde gedeputeerde Staghouwer al aan dat er extra geld beschikbaar komt voor het agrarisch natuurbeheer. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over gekomen. Door het overhevelen van een gedeelte van het budget van pijler 1 (vergroening) naar pijler 2 (ANLb) komt er ook voor CMG extra budget vrij voor het akker- en weidevogelbeheer. Dit is een mooie aanvulling van het huidige budget. CMG zal mensen gericht gaan benaderen op de plaatsen waar versterking van het beheer wenselijk is. Dit zal voor akkervogelbeheer in de Westpolder/Noordkust en Slochteren zijn. Er is ruimte voor ongeveer 15 hectare. Voor het weidevogelbeheer is er budget voor de verzwaring van het huidige beheer in alle clusters.