WERKBEZOEK Staghouwer

25 sep WERKBEZOEK Staghouwer

Op 13 september vond het jaarlijkse werkbezoek van BoerenNatuur.nl Groningen (de samenwerking tussen de drie Groninger collectieven) plaats. Dit jaar was het aan CMG om de dag te organiseren. Gedeputeerde Staghouwer, de Statenleden, verschillende gebiedspartijen en de collectieven waren aanwezig; ruim 60 personen. Het vond plaats bij Zorgbuurderij De Heemen in Stedum.

Terwijl het buiten stormde opende Wouter Schep als voorzitter van CMG de bijeenkomst, waarna de voorzitter van BN.nl Groningen, Henk Smith, ieder van harte welkom heette. Ecoloog Bauke KooleDaarna volgde een inleiding van ecoloog Bauke Koole over uitgesteld maaibeheer tbv de veldleeuwerik. Een unieke pilot binnen het ANLb, om in het akkervogelbeheer met uitgesteld maaibeheer op grasland aan de slag te zijn.

Doordat er later gemaaid wordt kunnen de jonge veldleeuweriken langer in een veilige omgeving blijven waardoor de overlevingskansen veel hoger worden. Het lijkt D34_0432kleinerop dat de combinatie van akkerrand met uitgesteld maaibeheer een positief effect zou kunnen hebben op de hoeveelheid vogels die geteld worden.

Aansluitend gaf gebiedscoördinator Schultinga een boeiende presentatie over de monitoring van het akkervogelbeheer. Zij legt uit wanneer en op welke wijze de beheermaatregelen geteld worden.D34_0437klein

Familie Slager-Wiersma gaf een korte toelichting op de activiteiten die op Mts De Heemen plaatsvinden. Het bedrijf is een mooi voorbeeld van verbrede landbouw.

Daarna was het woord aan gedeputeerde Staghouwer. Hij complimenteerde de inzet van de collectieven. Hij was dat ook blij dat hij kon melden dat er vermoedelijk 1,5 tot 2 miljoen extra geld beschikbaar D34_0440kleinkomt voor agrarisch natuurbeheer in Groningen.

Na dit mooie nieuws kreeg dhr. Staghouwer een cadeau aangeboden, een fruitschaal in de vorm van een nestbeschermingskap met daarin het logo van CMG.

P1090414

Daarna was het tijd om de benen te strekken met een veldbezoek.

Bij Peter Dekens, weidevogelbeheerder, is er een korte stop geweest en hij vertelde vol enthousiasme over de bij hem aangelegde plas dras. Doordat er camera’s waren geplaatst kon men zien dat er veel kuikens IMG_0765kleinaanwezig waren. Door het grote succes heeft hij pas weken later gemaaid. Een heel mooi voorbeeld van succesvol weidevogelbeheer, waarbij passie en inzet van de beheerder onontbeerlijk blijkt te zijn. Na dit mooie verhaal, hebben de bussen een stop gemaakt bij diverse beheermaatregelen, zoals wintervoedselveldjes en de percelen met uitgesteld maaibeheer tbv de veldleeuwerik.

Tot slot kon men op Zorgbuurderij De Heemen nog genieten van een heerlijke lunch. Het was een geslaagde dag!

Het werkbezoek is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Groningen.