Broedgeval Steppekiekendief in het werkgebied Collectief Midden Groningen

14 jul Broedgeval Steppekiekendief in het werkgebied Collectief Midden Groningen

Steppekiekendieven worden steeds regelmatiger in Nederland waargenomen. Het gaat veelal om doortrekkende vogels die langs de Groningse noordkust vliegen. De afgelopen jaren verbleven er ook regelmatig steppekiekendieven langdurig in natuurgebieden, zoals recentelijk in de Onlanden. Verlies van natuurlijk leefgebied in de verre oostelijke broedgebieden zou hier mogelijk de oorzaak van kunnen zijn. De vraag is natuurlijk of de Steppekiekendief ook tot een omslag van een natuurlijk leefgebied naar cultuurlandschap in staat zou kunnen zijn net zoals de Grauwe kiekendief dat ook in Nederland heeft gedaan.

Dit voorjaar is in Groningen, tot ieders verbazing, de eerste aanwijzing gevonden. Eind mei belde vrijwilliger Willem-Pier Vellinga met Bauke Koole (Coördinator broedvogeltellingen Collectief Midden Groningen). Willem Pier maakte zich dit seizoen verdienstelijk voor meerdere organisaties waaronder de SOVON, Werkgroep Grauwe kiekendief en Collectief Midden Groningen. Willem-Pier had, zo bleek tijdens het telefoongesprek, een adulte mannetje Steppekiekendief waargenomen. Op zich is dat niet heel bijzonder omdat er eind mei in Noord-Holland langs de kust ook toen nog steppekiekendieven werden waargenomen. Dit mannetje bevond zich echter vrij ver van de kust en wat nog veel belangrijker was; het vloog met een prooi in zijn klauwen. Dat was een sterke aanwijzing dat er mogelijk ergens gebroed zou kunnen worden of dat er al gebroed werd. Kiekendiefmannetjes brengen in het broedseizoen voer voor de jongen op het nest. Vroeg in het seizoen kan het ook zijn dat de prooi aan het vrouwtje wordt gevoerd om de onderlinge paarband te versterken. Na overleg is besloten dat Willem-Pier de plek zou bezoeken waar het mannetje ongeveer naar toe vloog. Na een paar dagen vond Willem-Pier de vogel weer terug, precies in de vliegrichting van de vorige waarneming. Naast het mannetje werd hier ook een vrouwtje waargenomen maar de juiste determinatie van het vrouwtje leverde problemen op vanwege de afstand en de grote overeenkomsten met andere kiekendiefvrouwen. Maar wat de doorslag gaf dat het hier om een mogelijk broedgeval ging, was het gedrag van het mannetje dat zwarte kraaien wegjoeg uit zijn territorium. Er waren toen zulke sterke aanwijzingen dat er gebroed werd dat de Werkgroep Grauwe Kiekendief (verantwoordelijk voor de bescherming van kiekendieven in de Provincie Groningen) op de hoogte is gesteld.

Gelukkig lukte het om dit broedgeval stil te houden en konden in alle rust maar liefst vier jongen uitvliegen! Deze link biedt mooie foto’s en het broedgeval is inmiddels door de landelijke pers opgepakt.

Bauke Koole