Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage

24 feb Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage

24 februari 2017 – Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Groningen ligt tot 3 april ter inzage. Grondgebruikers en andere belanghebbenden kunnen van deze inspraakperiode gebruik maken om aanpassingsvoorstellen te doen op het plan en bijbehorende kaart.

Het afgelopen jaar heeft CMG een succesvolle zienswijze ingediend, en hebben er n.a.v. hiervan meerdere aanpassingen in de begrenzing van de leefgebieden plaatsgevonden. Voor 2018 zal CMG de afweging maken of er nog aanvullende aanpassingen hierop nodig zijn.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 + bijbehorende kaart kunt u hier vinden