Nieuwjaarsbijeenkomst

01 feb Nieuwjaarsbijeenkomst

1 februari 2017 – Op 19 januari heeft CMG een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor al haar leden. Deze gebruiken we om nader met elkaar kennis te maken, en om de resultaten van beheer in 2016 en de verwachtingen voor 2017 te delen.

Het afgelopen jaar hebben bijna 40 beheerders zich ingezet voor de akker- en weidevogels in midden Groningen. Hierbij zijn successen te vieren en mooie resultaten behaald. Grauwe gors, grauwe kiekendief, velduil, veldleeuwerik en ruigpootbuizerd zijn waargenomen op beheerde percelen, stuk voor stuk belangrijke doelsoorten!  Ook het nieuwe gebied Slochteren lijkt erg goed aan te slaan voor verschillende soorten, en in het Hoeksmeer lijkt stabilisatie of mogelijk een lichte toename van soorten plaats te vinden.

Tijdens het afgelopen jaar hebben we samen met beheerders en de schouwers ervaringen opgedaan welke ons hebben bijgedragen om de voorliggende beheerjaren (nog) meer succesvol te kunnen uitvoeren. Per 1 januari 2017 zullen er nog eens 18 deelnemers bij komen.

Daarnaast was Albert Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen te gast met een lezing over kleibosjes: het ontstaan en het belang van deze bosjes kwam hierbij aan de orde. Een boeiende lezing, met veel leuke feiten en onderzoeksresultaten. Door middel van een stok met pindakaas, en soms ook wat honing, of soms een karkas,  worden alle dieren die er voorkomen geteld. Denk hierbij aan egels, muizen, vogels, aaseters, herten en ook huisdieren.

Daarna was er de gelegenheid nader met elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje (u raad het al: de gehaktbal) en een drankje. Rond 23 uur keerden allen huiswaarts, en gaan we weer met goede moed aan de slag in 2017!