Tweede Kamer: beter plan weidevogels

Grutto

01 dec Tweede Kamer: beter plan weidevogels

1 december 2016 – Ondanks alle inspanningen van de collectieven voor behoud van weidevogels, staan de populaties in Nederland ernstig onder druk. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat er landelijk wel 20.000 hectare extra aan maatregelen nodig is om de doelen te behalen. Ook moet er meer worden ingezet op zwaarder beheer. Echter, het ontbreekt organisaties en collectieven nu aan financiële mogelijkheden om dit te realiseren. Met de huidige marktsituatie is het niet mogelijk dit uit de markt te halen.

Daarom hebben partijen, waaronder BoerenNatuur.nl (koepel voor de collectieven) en LTO Noord op 9 november standpunten ingebracht voor het overleg wat in de Tweede Kamer werd gehouden. De Vogelbescherming heeft eerder al een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat, vanwege het falende beleid. Op 29 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met een stevig nationaal plan voor weidevogels. De moties van GroenLinks en PvdA om verdergaande maatregelen te treffen voor weidevogels werden aangenomen. Ook de motie van het ChristenUnie voor betere bescherming van boerenlandvogels werd aangenomen. Goed nieuws voor de weide- én akkervogels Nederland dus! Hoe dit uit gaat pakken, zal de toekomst ons leren.

Voor meer informatie: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2063 en http://portal.scan-ict.nl/nieuws/boerennatuurnl-en-lto-meer-beheermaatregelen-voor-behoud-weidevogels