16 nieuwe beheerders CMG

15 nov 16 nieuwe beheerders CMG

15 november 2016 – Op 9 november heeft de contractondertekening voor nieuw beheer onder het ANLb vanaf 2017 plaatsgevonden. Met 16 nieuwe beheerders zijn de afspraken gemaakt en ondertekend. Naast deze 16, zullen ook in de komende weken nog een paar contracten worden vastgesteld met zowel nieuwe deelnemers, als huidige deelnemers. In het geval van huidige deelnemers gaat het om verplaatsen van beheer (wintervoedsel), of verzwaring van beheer (weidevogels).

Veel van de nieuwe deelnemers onder CMG zijn al bekend met het agrarisch natuurbeheer via het SNL. Maar ook hebben we een aantal nieuwe deelnemers kunnen aantrekken ter verdere versterking van met name werkgebied Slochteren.

Aan het einde van dit jaar hebben 56 beheerders een contract met CMG voor het agrarisch natuurbeheer.