Verantwoording ingediend

13 okt Verantwoording ingediend

13 oktober 2016 – Voor 30 september moesten de collectieven een verantwoording van beheer indienen bij RVO. Met deze verantwoording toetst RVO het gerealiseerde beheer voor 2016 aan het ingediende betaalverzoek van mei. Hiermee wordt de uitbetaling aan het collectief vastgesteld.

Ook ditmaal bij het indienen van de gegevens, waren er weer de nodige technische problemen aan de orde in het ict systeem. Gelukkig hebben we wel kunnen indienen. Nu is het afwachten hoe RVO de verantwoording beoordeelt. Bij eventuele vragen zal contact worden gezocht met het collectief.

Daarnaast is ook een evaluatie met de provincie onderdeel van het nieuwe stelsel. Dit wordt ook wel ‘het goede gesprek’ genoemd. Dit zal in november plaats vinden. Hierin kunnen we de provincie meenemen in het beheer van CMG, maar ook zaken bespreken die we in gezamenlijkheid wellicht kunnen verbeteren.