Mogelijkheden groenfinanciering

07 sep Mogelijkheden groenfinanciering

7 september 2016 РOp basis van de subsidiebeschikking die de collectieven van de provincies hebben ontvangen, is een groenverklaring aangevraagd. Deze groenverklaring is op collectief niveau afgegeven. Deelname aan het agrarisch natuurbeheer binnen het stelsel voor ANLb biedt u dan ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een groenfinanciering via de Rabobank. Hiervoor moet u aan een aantal eisen voldoen. De groenfinanciering biedt mogelijkheden tot een korting op het geldende rentetarief. Voor een nadere toelichting hierover, ga naar Groenfinanciering Rabobank