Werkbezoek BoerenNatuur.nl Groningen

02 sep Werkbezoek BoerenNatuur.nl Groningen

2 september 2016 – Op woensdag 31 augustus hield BoerenNatuur.nl Groningen het jaarlijkse werkbezoek. Een traditie die onder voormalig koepelorganisatie BoerenNatuur is opgestart. Ditmaal organiseerde Collectief ANOG (Oost Groningen) het werkbezoek. Statenleden, provincie, terreinbeherende organisaties, waterschappen, agrarische natuurverenigingen en collectieven in Groningen waren uitgenodigd.

Het werkbezoek stond in het teken van de ‘brede kijk’: naast de inspanningen die de collectieven leveren voor akker- en weidevogels, mogen ook andere doelsoorten onze inzet verwachten. We kijken breder! Soorten als de groene glazenmaker, de grote modderkruiper en bijen krijgen de nodige aandacht. Maar ook: waterkwaliteit- en beheer zijn taken die de collectieven op zich nemen. Middels een aantal veldexcursies liet ANOG zien hoe hier mee aan de slag te zijn of te gaan. Als eerste werd er een bezoek gebracht aan de FAB akkerrand (functionele agrobiodiversiteit), die tevens de waterkwaliteit en de bijen dient. Hier bood kunstenares Maya Wildevuur een schilderij aan gedeputeerde Henk Staghouwer aan, geheel geïnspireerd op de prachtige bloemenrand.

Vervolgens was het aan Bureau Biota om een toelichting te geven op beheermaatregelen voor de groene glazenmaker. De groene glazenmaker is een libellensoort houdt zich enkel op rondom krabbenscheer vegetaties. Deze zijn in grote getale aanwezig rondom Veendam, en dit is uniek in de wereld! Met de juiste maatregelen van de krabbenscheer, wordt de populatie gezond en in stand gehouden. Waarom de groene glazenmaker zo kieskeurig is? De krabbenscheer is een scherpe plant, predatoren zoals de snoek prikken zich aan de scherpe bladeren, en wagen zich er niet aan!

Het laatste onderdeel van de excursie stond in het teken van de grote modderkruiper. Een vissoort, welke niet bij het grote publiek bekend is. Misschien ook niet zo vreemd, je ziet hem nauwelijks. De vis houdt zich het liefst op in de ‘gezonde boerensloot’: een sloot met slib en een diverse vegetatie. Middels de maaitechniek ‘ritssluitingmaaien’ kan gericht beheer worden uitgevoerd ten behoeve van deze soort.

Het was een mooie, zonnige start na de vakanties. De contacten tussen de verschillende organisaties zijn weer aangehaald, en we kunnen weer met frisse moed aan de slag.