Schouw akkervogelbeheer uitgevoerd

19 aug Schouw akkervogelbeheer uitgevoerd

19 augustus 2016 – Met rol die collectieven binnen het nieuwe stelsel hebben gekregen, hoort ook de schouw van het uitgevoerde beheer. Bereiken we de gewenste effecten, en (kunnen) de beheervoorschriften worden nageleefd?

Het eerste jaar zijn dit natuurlijk best spannende zaken. Zeker ook omdat we inmiddels hebben gezien dat de NVWA ook de nodige controles uitvoert: we hebben er al 3 gehad! Hier en daar zijn er een paar kleine opmerkingen geplaatst door de controleur, maar verder kwamen we prima uit de controles.

De schouw van beheer biedt het collectief inzicht in de status van beheer, niet alleen op naleving van gemaakte beheerafspraken, maar ook in de effectiviteit van beheer. Op basis van de schouw kunnen er aanpassingen gedaan worden in de beheervoorschriften, om het resultaat te verhogen.

Dit jaar heeft er alleen schouw op de akkervogelpakketten plaatsgevonden. Dit, omdat de provinciale schouwcommissie in de periode dat schouw bij weidevogelpakketten speelt, nog niet geheel gevormd was. Wel zijn de ‘weidevogelschouwers’ een dag op pad geweest om ervaring op te doen.

Provinciale schouwcommissie

In Groningen pakken die 3 collectieven de schouw gezamenlijk op. We willen van elkaar leren, en met elkaar meekijken. Indien mogelijk gaan dan ook 2 schouwers elk van 1 collectief, gezamenlijk op pad. We starten met een schouwcommissie van 9 personen, elk met hun eigen expertise: akkervogelbeheer, weidevogelbeheer en landschapsbeheer.

Steekproef

De te schouwen beheereenheden worden bepaald op basis van een steekproef. Waarvan een deel a-select, en een deel select op basis van risicovolle pakketten (relatief dure pakketten, ‘lastige’ beheereisen). Per jaar schouwt CMG ongeveer 30% van het totaal aantal beheereenheden (in 2016 waren dit 82 akkervogelpakketten). Een hoog percentage, maar zeker in de eerste jaren wenselijk om kennis op te doen.

De resultaten

De schouwresultaten zijn inmiddels allen binnen en besproken. Over het algemeen waren de schouwers tevreden. bij een aantal beheerders zijn een aantal opmerkingen geplaatst en besproken. Tips voor verbetering richting de beheerder. Een aantal van de veelvoorkomende opmerkingen zullen dit najaar ook met de commissie Veldwerk besproken worden. Misschien is er een aanleiding voor (lichte) aanpassingen van de beheervoorschriften? In een geval is een daadwerkelijke overtreding geconstateerd. Vervelend, maar wel van belang. Bij de behandeling van deze overtreding wordt het (provinciaal opgestelde) Herstel- en Sanctieprotocol gehanteerd.

Voorkomen is beter dan genezen

Een belangrijke reden voor het schouwen is de kwaliteit van beheer, maar ook het voorkomen van mogelijke sancties opgelegd vanuit de NVWA. Zoals eerder vermeld zijn we er getuige van dat de NVWA zeker de nodige controles uitvoert. Wanneer zij een overtreding constateert, heeft dit gevolgen voor de uitbetaling aan het collectief. Dit is dus iets wat een collectief ten alle tijde moet voorkomen. Hier is de schouw een belangrijk middel voor.