Eerste NVWA controle: 100% geslaagd!

01 jul Eerste NVWA controle: 100% geslaagd!

1 juli 2016 – Afgelopen week heeft de eerste veldcontrole van de NVWA plaatsgevonden bij een aantal beheerders van CMG. CMG werd hier dezelfde ochtend over ingelicht, en er werd uitgelegd waarop gecontroleerd zou worden. Er is bij zo’n 7 beheerders gecontroleerd. Bij deze controle richtte men zich telkens op één beheereis. Aan het einde van de dag vond de terugkoppeling plaats. En deze was positief: 100% geslaagd! Er werd aangegeven dat er binnenkort nog meer controle plaats zal vinden bij CMG.

We zijn natuurlijk erg blij dat het resultaat goed was! Het is toch even spannend, zo in het eerste beheerjaar direct een controle. Het geeft maar aan dat het naleven van de beheereisen en voorwaarden van belang is. Om eventuele onvolkomenheden in beheer te voorkomen, organiseren de 3 Groninger collectieven in gezamenlijkheid de schouw. De schouwers zijn de komende tijd in het veld te vinden om steekproefsgewijs het beheer te controleren in de werkgebieden. Zo kunnen we eventuele knelpunten boven water krijgen, en kunnen we dit oplossen.