Van wensen naar gebiedsplan

Grutto

03 jun Van wensen naar gebiedsplan

3 juni 2016 – Op 24 en 25 mei hebben de voorintekendagen plaatsgevonden. Op deze dagen konden (potentiële) beheerders hun wensen kenbaar maken voor het agrarisch natuurbeheer binnen het stelsel ANLb. Het waren drukke dagen, evenals op de voorlichting was de belangstelling groot! Een goed teken natuurlijk.

Nu is het zaak om de wensen in te passen in het gebiedsplan, welke voor 1 juli moet zijn ingediend bij de provincie Groningen. Belangrijke factoren bij het wel of niet kunnen honoreren van wensen zijn de ecologie (ligt het op de juiste plaats, het juiste pakket, bereiken we hiermee de doelsoorten?) en het beperkte budget. De belangstelling is dusdanig groot, dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden. Het collectief staat hier dus voor een lastige keuze. Deze keuze willen we weloverwogen maken. Daarom heeft er op 2 juni een eerste bijeenkomst van Commissie Veldwerk plaatsgevonden. Een commissie met leden uit elke onderliggende anv met gebiedskennis en inhoudelijke inbreng. Daarnaast zal ecoloog Bauke Koole een ecologische toets uitvoeren over het concept plan.

Het ANLb beheer wat in 2016 van start is gegaan, vormt de basis voor de verdere uitbreiding van beheer in 2017. Zie voor meer informatie de presentatie gegeven op 28 april 2016: Voorlichting 28 april 2016