Excursie Hoeksmeer

23 mei Excursie Hoeksmeer

23 mei 2016 – Op donderdag 19 mei vond er in Hoeksmeer een weidevogelexcursie plaats. Boswachters Jacob de Bruijn en Jan Rondhuis (tevens vrijwilliger voor CMG) gaven een rondleiding in het reservaat van Natuurmonumenten. Het was een prachtige avond, waarbij we veel vogels hebben kunnen zien en/of horen. Grutto’s, tureluurs, kieviten, rietgorzen, lepelaars, scholeksters en zelfs een waterral. Dit reservaat heeft een grote aantrekkingskracht op vogels door  plas-dras en het hoge waterpeil; een paradijsje voor de vogels! Dit effect wordt versterkt door het agrarisch natuurbeheer aansluitend op het gebied. Ook dit jaar lijken de resultaten zeer positief: op sommige beheerde graslanden komen tot wel 8 paar grutto’s voor, een prachtige score!