Veel belangstelling agrarisch natuurbeheer

11 mei Veel belangstelling agrarisch natuurbeheer

11 mei 2016 – Op 28 april heeft CMG een voorlichting gehouden over de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer vanaf 2017. Hier was veel belangstelling voor; de opkomst was hoog! Dit is natuurlijk een mooi resultaat. Er is onder andere toegelicht welke mogelijkheden er zijn binnen de leefgebieden open akker en open grasland, en ook de droge dooradering biedt vanaf 2017 mogelijkheden. In 2016 is er met de leefgebieden open akker en open grasland al een start gemaakt: er zijn in totaal 8 clusters van beheer gevormd. Een aantal hiervan behoeven nog versterking, anderen hebben al een hoge dichtheid wat betreft beheermaatregelen. Binnen het leefgebied droge dooradering zoekt CMG de koppeling met de overige leefgebieden, en/of natuurgebieden. Dit om een optimaal resultaat te kunnen behalen.

Geinteresseerden voor beheer vanaf 2017 hebben zich ingetekend voor de voorintekendagen op 24 en 25 mei.

De presentatie van de voorlichting vindt u hier