Voorlichting beheer 2017

21 apr Voorlichting beheer 2017

21 april 2016 – Op 28 april zal CMG een voorlichting geven over de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in 2017 en verder.

De voorlichting is bedoeld voor allen die interesse hebben om mee te doen met het agrarisch natuurbeheer, of eventueel een uitbreiding zouden willen op het huidige contract.

De voorlichting zal plaatsvinden in het Geweide Hof, Geweideweg 7 te Garmerwolde. We starten om 20.00 uur

Het in eind 2015 gecontracteerde beheer vormt de basis voor de doelstellingen voor de komende jaren: in sommige gebieden is versterking nodig, in andere gebieden is de gewenste dichtheid van beheer al gerealiseerd. Op deze voorlichtingsavond zullen ambities en doelstellingen worden gepresenteerd, en kunt u zien welke mogelijkheden dit voor u biedt. Na deze voorlichting vinden weer 2 voorintekenmomenten plaats waar u uw wensen kenbaar kunt maken (nadere informatie hierover volgt). Aan de hand van de voorintekening wordt een gebiedsplan opgesteld. Dit gebiedsplan dient, net als vorig jaar, voor 1 juli 2016 te zijn ingediend bij de provincie.

De provincie wijst de gebieden waar beheer mogelijk is in haar Natuurbeheerplan 2017. Binnen de aangewezen leefgebieden kan CMG beheer uitrollen. Voor meer informatie zie ook:

https://collectiefmiddengroningen.nl/natuurbeheerplan-provincie-groningen-2017/  , of:

http://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/detail/_bekendmaking/toon/bericht/vaststelling-natuurbeheerplan-2017/