Positieve reactie provincie op zienswijze CMG

20 apr Positieve reactie provincie op zienswijze CMG

20 april 2016 – Op 12 april heeft de provincie Groningen het Natuurbeheerplan 2017 definitief vastgesteld. Tot 20 maart had eenieder de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op dit plan. Hiermee kunnen voorstellen tot aanpassingen in het plan gedaan worden. Zoals u weet, heeft ook CMG een zienswijze ingediend. En met succes! De provincie heeft 4 van de 6 ingebrachte punten gehonoreerd. Hier zijn wij uiteraard zeer tevreden over. We zijn blij de meerwaarde van de aangewezen gebieden te kunnen hebben aantonen. Het gaat hierbij om de volgende gebieden:

Hoeksmeer: het weidevogelgebied is uitgebreid ten noorden van het bestaande gebied, tot aan de dorpsgrens van Garrelsweer

Ten Boer: het akkervogelgebied is uitgebreid ten noorden van het bestaande gebied, tot aan het Ten Boerster Bos

Noordkust: de kolken en aansluitende waardevolle erven in de Westpolder en Hornhuispolder zijn weer toegevoegd.

Leefgebied water: is alsnog opgenomen in het Natuurbeheerplan. Nu is het zaak hier verdere invulling aan te geven. Dit wordt door de 3 collectieven gezamenlijk opgepakt richting de provincie.

Zie voor meer informatie:

Nota-Reacties-en-Commentaar-Natuurbeheerplan-Groningen-2017

Zienswijze CMG 2017

Natuurbeheerplan-Groningen-2017

Met dit goede nieuws gaan we weer vol goede moed van start met het maken van het gebiedsplan voor 2017!