Het seizoen nadert met rasse schreden!

10 mrt Het seizoen nadert met rasse schreden!

10 maart 2015 – Het is inmiddels maart, en het seizoen is bijna van start! Op de weidevogel percelen met uitgestelde maaidatum mag de ruige mest al worden uitgereden, en zaterdag 12 maart a.s. wordt voor de akkervogelbeheerders het zaaizaad uitgedeeld.

De eerste bijeenkomsten met de vrijwilligers en weidevogelbeheerders hebben al plaats gevonden. Gezamenlijk pakken we de monitoring voor komend jaar op.

Op zaaizaaddag voor de akkervogelbeheerders zal informatie worden verstrekt aangaande het beheer voor komend jaar van de akkerranden en wintervoedselveldjes.

De beheervoorschriften voor het akker- en weidevogelbeheer zijn te vinden op deze website onder ‘Natuurbeheer’.