Per 1 februari weer Ruige Mest uitrijden

01 feb Per 1 februari weer Ruige Mest uitrijden

1 februari 2016 – Voor de weidevogelpakketten met een rustperiode is het vanaf 1 februari weer toegestaan om Ruige Mest uit te rijden. Dit mag tot 1 september worden gedaan, met uitzondering van de rustperiode. Voor het uitrijden van Ruige Mest op pakketten met een rustperiode wordt een toeslag gerekend. Daarom moet de beheerder het melden bij de gebiedscoördinator van het Collectief. Het is nog niet bekend hoe de procedure precies gaat verlopen, hierover vindt landelijk nog overleg plaats. Wanneer dit bekend is, zal de coördinator dit bij de betreffende beheerders bekend maken.

Ook op het pakket nestbescherming/legselbeheer mag Ruige Mest worden uitgereden, hier geldt echter geen toeslag voor. Tevens mag hier niet over (gedeeltelijk) bevroren grond worden uitgereden.