Definitieve contracten getekend en herbeschikking ingediend

25 nov Definitieve contracten getekend en herbeschikking ingediend

25 november 2015 – Op 9 en 13 november zijn – op een enkeling na- alle beheercontracten voor ANLb 2016 getekend. Hiermee is het voorgenomen beheer voor de komende jaren contractueel vastgelegd. Een actuele perceelsregistratie bij de deelnemers was hierbij een vereiste: binnen het nieuwe stelsel worden de ingetekende beheereenheden direct gevalideerd met de perceelsregistratie bij RVO. Voordeel hiervan is dat er bijtijds gestuurd kan worden wanneer een gewasperceel en een beheereenheid niet overeen blijken te komen om zo fouten te voorkomen.

Op basis van de gecontracteerde oppervlakte aan beheermaatregelen, dient CMG een herbeschikking in te dienen bij de provincie. In goed overleg met de provincie is dit maandag 23 november gebeurd. Op basi hiervan kan de provincie het definitieve bedrag voor het ANLb voor komend jaar vaststellen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn trots op het eindresultaat!