Excursie spaarwater

05 nov Excursie spaarwater

7 oktober 2015 – Op 6 oktober is er voor belangstellenden een excursie georganiseerd naar 2 projecten onder de noemer Spaarwater. Beide projeten vallen onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarvan LTO Noord op uitnodiging van de Rijksoverheid de kartrekker is.

Het project in Hornhuizen was gericht op het beschikbaar houden en maken van zoetwater in het kustgebied. Middels systeemgerichte drainage wordt op 1,60 meter het zoetwater vastgehouden.  Het systeem is regelbaar: wanneer de agrarier concludeert dat het land te nat is voor bewerking, kan hij het waterpeil doen zakken. Door de opslag van het zoete water, wordt de zoute kwel gedrukt waardoor verzilting wordt tegen gegaan.

Het project in Borgsweer is gericht op ondergrondse opslag van zoet water. Dit water komt beschikbaar door druppelbevloeiing. Het opvangen van het drainwater beperkt de uitspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. En naar verwachting biedt dit proces mogelijkheden voor het afsterven van ziektekiemen zoals Bruinrot.

De komende jaren zullen er nog meer resultaten verzameld moeten worden, maar de projecten lijken hoopvol voor de toekomst.