CMG gecertificeerd

05 nov CMG gecertificeerd

16 oktober 2015 Р15 oktober 2015 was een feestelijke dag: op het landelijke Collectievenberaad werden de certificaten aan de 40 collectieven uitgereikt. De stichting Certificering SNL heeft hiermee haar goedkeuring afgegeven over de kwaliteitshandboeken van de collectieven. Middels dit kwaliteitshandboek wordt de  kwaliteit van de door het collectief omschreven werkwijzen geborgd. Denk hierbij aan de wijze van betalingen, de administratie, het sanctiebeleid, de verantwoordelijkheden.