Beschikking ANlb 2016 ontvangen

05 nov Beschikking ANlb 2016 ontvangen

12 oktober 2015 – De beschikking op de gebiedsaanvraag van de provincie Groningen is inmiddels ontvangen. Goed nieuws voor de beheerders en het collectief! Met deze beschikking is groen licht gegeven voor de uitvoering van het plan van beheermaatregelen. Dit betekent dat zo’n 35 beheerders voor 31 december het definitieve beheercontract ontvangen en ondertekend hebben. Dit totaalpakket zal vervolgens naar de provincie en RVO gestuurd worden. Tot die tijd moet er nog het nodige gebeuren, zodat alles op tijd kan worden ingediend.