Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Dirk Leeuwma overleden

Deze zomer is ons droevig nieuws ter ore gekomen, Dirk Leeuwma is overleden op 3 augustus 2021. Dirk was jarenlang samen met Piet van Zanten schouwer voor onze akkervogelgebieden. Hij heeft veel betekend voor het Collectief Midden Groningen. Daarnaast was hij...

Demobedrijven-regeling LNV

Per 1 oktober gaan er twee nieuwe regelingen van start onder de Sabe-regeling van LNV. Wij willen u graag attenderen op de regeling voor dom-bedrijven.  Agrarische ondernemingen die nu al duurzaam produceren kunnen samen met een kennisinstelling een aanvraag doen...

Subsidie beschikbaar voor agrariërs in het waterschapsgebied Noorderzijlvest in Groningen!

Sinds afgelopen maandag is de subsidieregeling open voor veehouders en akkerbouwers in het Noorderzijlvest gebied van Groningen. Kijk op de website www.dawnoordnederland.nl voor meer informatie of om u aan te melden. Klik hier voor de brochure.

Aansprekende resultaten GLB-pilot Hoe?Zo!

Boeren kunnen goed uit de voeten met het veranderende Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit de net afgeronde, pilot van de gezamenlijke agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen. Uit de praktijkproef komt naar voren dat...

Akkervogelmanifest Groningen

Zestien partijen slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels De Groninger akkervogels verdienen een betere bescherming, stellen veertien partijen in het Akkervogelmanifest Groningen 2021. In het manifest kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan,...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide