steppekiekendief in Groningen

Steppekiekendief brengt in 2019 zes jongen groot in Gronings akkerbouwlandschap. De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust...

GLB Pilot Hoe?Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 i...

secretaris gezocht

In verband met het periodiek aftreden zoekt het CMG een secretaris (m/v) Wij zoeken iemand die bekend is met het agrarische bedrijf, warm loopt voor het agrarisch natuurbeheer, open staat voor innovat...

Plasdrassen in de krant

In Dagblad van het Noorden is aandacht gegeven aan het weidevogelbeheer door agrariërs, vrijwilligers en bestuurders van het Collectief Midden Groningen. In de ‘Groningen editie’ van 7 ju...