Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Veldbijeenkomst Verduurzaming Pootaardappelteelt op de Groninger klei

Voor het vierde jaar op rij hebben een aantal akkerbouwers in het Hogeland dit seizoen veldproeven uitgezet vanuit de wens om de pootaardappelteelt te verduurzamen. Het groepje van 5 akkerbouwers, dat in 2018 begon met veldproeven in samenwerking met Louis Bolk...

project ‘Melkveebedrijfssystemen 2030’

Collectief Midden-Groningen en Agrarisch Collectief Waadrâne werken samen met Wageningen Universiteit aan het ontwikkelen van natuurinclusieve bedrijfssystemen voor de melkveehouderij in 2030. Tijdens het winterseizoen 2021/’22 hebben vijf melkveehouders uit de beide...

Lokale reststromen gebruiken voor betere bodem

De landbouw produceert niet alleen voor voedsel, de sector kan ook groene reststromen recyclen via de bodem. Met dit onderwerp gaat het agrarisch collectief Midden Groningen verder aan de slag. Via het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ wil het...

Gediplomeerde BMP-tellers

11 vrijwilligers van collectief Midden Groningen en collectief Groningen West zijn dit voorjaar flink aan het blokken geweest om de BMP-telling onder de knie te krijgen. Na vijf theorieavonden en vier veldbezoeken onder leiding van Jelle Postma (SOVON) is de cursus...

Workshop ‘Mooi Heem’ op 18 mei 2022

Noord-Groninger erven zijn rijk aan inheemse planten, struiken en bomen. Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk brengt met het project ‘Mooi Heem’ de natuur op erven in kaart. Albert-Erik de Winter, bestuurslid van Wierde & Dijk, overhandigde 23 april 2022...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil