resultaten van het broedseizoen 2019

Een verslag van Bauke Koole: Het broedseizoen van 2019 kan over het algemeen als meer dan voldoende worden gekarakteriseerd. Het veldseizoen kwam heel laat op gang en dat was, met name bij de weidevog...

stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

Vanuit de pilot ‘Kruidenrijke weide op de vruchtbare Groninger klei’ zijn onder begeleiding van het CMG proefvelden aangelegd in Holwierde en Ten Post. In deze proefvelden worden, in een b...

GLB pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan...

steppekiekendief in Groningen

Steppekiekendief brengt in 2019 zes jongen groot in Gronings akkerbouwlandschap. De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust...