Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Uitnodiging slotbijeenkomst Weide & Water

Uitnodiging slotbijeenkomst Weide en Water In het project Weide & Water hebben projectdeelnemers kennis en ervaring opgedaan over goed bodembeheer. Dit project ronden we af met een inspirerende bijeenkomst op woensdagochtend 15 november aanstaande. We delen graag...

Bijeenkomst potentie vlasteelt ’t Hogeland

Dinsdag 7 november 202319.30 uur – 21.30 uurDorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo Hoe staat het met afzet van vlas? Wat zijn de te verwachten gemiddelde saldo's van vezelvlas? Kunnen we dit gewas telen in het Noorden van Nederland? En wat hebben we daar voor...

Boeren opgelet!! Het nieuwe GLB KANSRIJK?!

De provincie Groningen heeft de Agrarische Collectieven gevraagd om een extra voorlichtingsronde te organiseren voor alle boeren in de provincie Groningen. Het Collectief Midden Groningen pakt dit graag op. We gaan een aantal plenaire bijeenkomsten organiseren dit...

Workshops beplanting op boerenerven

Interesse om uw boerenerf te vergroenen en met subsidie nieuwe inheemse struiken enbomen te planten? Oktober 2023 organiseert Mooi Heem, het erven project van agrarischenatuurvereniging Wierde & Dijk, twee workshops voor erf eigenaren in het buitengebied.Tijdens...

’t Roegwold krijgt eigen vogelfestival

Vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 vindt de eerste editie plaats van ‘Roege Vogels’. Een kleinschalig natuurfestival dat zich afspeelt in de voormalige aardappelloods ‘De Woudbloem’, in het gelijknamige dorp in het hart van ‘t Roegwold. GRUTTO! POSTER ART TBV...

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil