2019 Jaar van de natuurinclusieve landbouw

Collectief Midden Groningen zet zich op vele manieren in voor natuurinclusieve landbouw. We juichen dan ook toe dat hierover ook op nationaal niveau aandacht en nu dan ook middelen voor vrijkomen. Lee...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Er was een mooie opkomst naar de nieuwjaarsreceptie van het Collectief Midden Groningen op woensdag 23 januari. Nadat stoelen en banken uit het kantoortje waren aangesleept om iedereen van een zitplaa...

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Het totaal gaat al richting de zestig vogels. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde win...

zaaibed kruidenrijke rand aangelegd

In het Hogeland is een begin gemaakt met het zaaiklaar maken van 3 meter kruidenrijke randen tussen wintertarwe en watervoerende sloot. Dit in het kader dan waterkwaliteit en biodiversiteit....