Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Zelf de biodiversiteit meten op je bedrijf? Doe mee!

Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied heeft LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting in 2019...

Samenwerking CMG en scholen

Terra VO heeft de keuze gemaakt om meer met projecten te gaan werken en om het groene onderwijs te moderniseren en meer in verbinding te brengen met het bedrijfsleven in de regio. CMG wil heel graag  dichter bij de gewone burger komen te staan door voorlichting...

Alma den Hertog benoemd als algemeen bestuurslid

Goedendag allemaal. In een bijzondere tijd, waarin corona onze dagelijkse dag bepaalt en politiek en media, vaak zonder nuance en context, het vooral veel over de landbouw hebben, mag ik onderdeel worden van het bestuur van het Collectief Midden Groningen. In de...

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 is in een bijzondere opzet gehouden: bestuursleden zijn op kantoor, de leden kunnen de vergadering via livestream volgen en communiceren via de chat. v.l.n.r.: Aniëla Sirks, Wouter Schep en Frank de Jong Naast het vaststellen...

Boeren in de noordelijke Kleischil zien kansen in meer natuurinclusieve landbouw

Boeren in de Gronings/Friese Kleischil willen werken aan een meer natuurinclusieve landbouw. Gezamenlijk hebben zij hiervoor in een streefbeeld en actieplan doelen tot 2050 gesteld. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Bij het gebruiken van...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide