Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

2.500 extra bomen en struiken op Noord-Groninger erven

LOPPERSUM – Noord-Groninger erven kleuren komend voorjaar nóg groener. Zaterdag 28 januari haalden de eerste deelnemers aan de workshop Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk hun nieuwe beplanting op. In totaal krijgen 130 inheemse bomen en 2.370...

Fijne feestagen!

Namens het hele team een prettige kerst en voorspoedig 2023 gewenst! Let op: ons kantoor is gesloten van 24 december tot 2 januari.

Winterbijeenkomst duurzame akkerbouw in de Noordelijke kleischil

Hoe kun je nog steeds rendabel telen als de beschikbaarheid van mest minder wordt en kunstmest en stikstofprijzen stijgen? Welk effect heeft bodemgezondheid op chemie en wat kan ik daar als teler mee? En wat hebben we in de praktijk al geleerd binnen de projecten...

Verplichte bufferstroken, mestwetgeving en GLB

Via diverse kanalen is er afgelopen vrijdagmiddag een Kamerbrief gepubliceerd over 'diverse onderwerpen mestbeleid'. Daarin wordt onder andere aangegeven: dat de verplichte verbrede bufferstroken uit het 7e Actieprogramma Nitraat en het GLB-NSP (GLMC4 en 10) pas per 1...

Bokashi en Compost: wat is het verschil?

Redactie Ruud Hendriks docent bodemvruchtbaarheid Aeres Bokashi, gefermenteerd organisch restmateriaal, staat in de belangstelling. Onderzoek naar het verschil in werking tussen bokashi en compost loopt. Bokashi en compost; in essentie zijn het twee verschillende...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil