Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher aanvragen. Daarmee krijgt u met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur. Vanaf 31...

Resultaten GLB-pilot Akkerbelt 2019-2020

Klik hier voor de folder GLB-pilot Akkerbelt Klik hier voor de eindrapportage GLB-pilot Akkerbelt

Gerben, ’n netwerker pur sang.

Op de ALV 2021 hebben wij afscheid genomen van Gerben Stellingwerf (in verband met het periodieke aftreden). Gerben was een belangrijk persoon binnen de organisatie en zal daarom ook erg gemist worden. Hij is mateloos ambitieus en geeft het liefst elke boer in...

Agrarisch natuurbeheer werkt, zeker in Groningen.

Op de laatste vrijdag in april ontving gedeputeerde Henk Staghouwer, tijdens het werkbezoek aan het akkerbouwbedrijf van Boelo Tijdens, uit handen van Henk Smith het Groene Koffertje. Aanleiding voor het werkbezoek was de tussentijdse evaluatie van het Agrarisch...

Zelf de biodiversiteit meten op je bedrijf? Doe mee!

Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied heeft LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting in 2019...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide