Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Workshop ‘Mooi Heem’ op 18 mei 2022

Noord-Groninger erven zijn rijk aan inheemse planten, struiken en bomen. Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk brengt met het project ‘Mooi Heem’ de natuur op erven in kaart. Albert-Erik de Winter, bestuurslid van Wierde & Dijk, overhandigde 23 april 2022...

Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdag 23 maart 2022 was de Algemene Ledenvergadering in het Buurhoes Ontmoetingscentrum in Ten Boer. Twee bestuurders waren aan het eind van hun termijn gekomen: onze voorzitter Wouter Schep en penningmeester Frank de Jong. Wouter Schep heeft zich niet voor een...

Actieplan Akkervogels Groningen

Op enkele soorten na gaat het helaas niet goed met de akkervogels. Dat komt door ontwikkelingen binnende landbouw zelf, zoals een afname van voor vogels gunstige gewassen en toename van intensievere,hoogsalderende gewassen. Maar de laatste decennia komen de...

Groninger agrariërs aan de slag met kringloopcoöperatie

Het agrarisch collectief Midden Groningen is samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke kleischil het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project willen ze onderzoeken of ze met een coöperatie kunnen...

Het evaluatierapport van het akkervogelbeleid provincie Groningen

Het agrarisch natuurbeheer is het belangrijkste beleidsinstrument voor de bescherming van akkervogels. De provincie Groningen heeft hierbij gekozen om natuurmaatregelen te concentreren in de beste gebieden (de aangewezen leefgebieden). Maar heeft de clustering van...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil