Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Mooi Hogeland!? Samen werken aan herstel van biodiversiteit

Symposium, infomarkt, workshops Za. 15 april 2023 - Terra V.O., Hamrik 4A, Winsum Organisatie: Gemeente Het Hogeland, Wierde & Dijk, Groenplatform in Het Hogeland, Vakland Het Hogeland en Terra VO. PROF. LOUISE VET OVER HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT IN HET HOGELAND...

Beelden van de wildcamera’s uit de weidevogelgebieden

In 2022 hebben wij wildcamera's geplaatst bij onze plasdrassen om onder andere zicht te krijgen in de predatie. Dit leverde mooie plaatjes op. Het uitzoeken van deze beelden is een tijdrovende klus, omdat de camera's ook bewegende grassprieten registreren. Onze...

Vacature medewerker ANLb

Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden. Vanwege...

2.500 extra bomen en struiken op Noord-Groninger erven

LOPPERSUM – Noord-Groninger erven kleuren komend voorjaar nóg groener. Zaterdag 28 januari haalden de eerste deelnemers aan de workshop Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk hun nieuwe beplanting op. In totaal krijgen 130 inheemse bomen en 2.370...

Fijne feestagen!

Namens het hele team een prettige kerst en voorspoedig 2023 gewenst! Let op: ons kantoor is gesloten van 24 december tot 2 januari.

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil