Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Gezocht Dronepiloten

Vrijwilliger Drone-piloot Collectief Midden Groningen zoekt vrijwilligers die gedurende het broedseizoen enkele ochtenden per week met een drone op pad gaan in de eigen regio. Met het inzetten van een drone met een camera en slimme software kunnen vogelnesten en...

Struweel in het agrarisch landschap

Struweelhagen in het akkerlandschap leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In het voorjaar zijn er de bloemen die insecten aantrekken. In het najaar vormen de besjes belangrijk voedsel voor vele soorten akkervogels. Kleine vogeltjes schuilen in de stekelige...

Het Collectief Midden Groningen is op zoek naar een bestuurder (m/v)

Altijd al iets willen betekenen voor boeren en natuur!? Wil je mee de koers bepalen in de inrichting van het landschap!? Word dan onze nieuwe bestuurder van Collectief Midden Groningen. Binnen een collegiaal team van bestuur en medewerkers kun je aan de slag voor...

Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Vrijdag 12 november 2021, Schildwolde Voorbereiding Op een perceel zandgrond in Slochteren zijn op 24 augustus dit jaar 11 verschillende mengsels groenbemester in stroken van 18 m in gezaaid. De keuze voor deze mengsels was gebaseerd op toepasbaarheid in een bouwplan...

Toekomstbestendig boeren- GLB congres

In oktober werd het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de bodem als basis’ georganiseerd in het Friese Oosterwolde. Van deze dag zijn er diverse opnames gemaakt, met name van de verschillende workshops die gegeven werden. Op de website van...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide