Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Het Collectief Midden Groningen is op zoek naar een bestuurder (m/v)

Altijd al iets willen betekenen voor boeren en natuur!? Wil je mee de koers bepalen in de inrichting van het landschap!? Word dan onze nieuwe bestuurder van Collectief Midden Groningen. Binnen een collegiaal team van bestuur en medewerkers kun je aan de slag voor...

Veldworkshop: waarnemen en beoordelen van groenbemesters

Vrijdag 12 november 2021, Schildwolde Voorbereiding Op een perceel zandgrond in Slochteren zijn op 24 augustus dit jaar 11 verschillende mengsels groenbemester in stroken van 18 m in gezaaid. De keuze voor deze mengsels was gebaseerd op toepasbaarheid in een bouwplan...

Toekomstbestendig boeren- GLB congres

In oktober werd het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de bodem als basis’ georganiseerd in het Friese Oosterwolde. Van deze dag zijn er diverse opnames gemaakt, met name van de verschillende workshops die gegeven werden. Op de website van...

Subsidieregeling boerenexperimenten Regio Deal Groninger kustgebied

Boeren in het Groningse deel van het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor vanaf 1 november subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een...

Resultaten Broedvogelkartering CMG 2021

In het afgelopen voorjaar heeft Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden Groningen een broedvogelkartering uitgevoerd, speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie werd uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle Postma. In totaal is een areaal van...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide