Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Veldbijeenkomst Verduurzaming Pootaardappelteelt

Ook dit seizoen zijn er in de Noordelijke kleischil veldproeven uitgezet om de pootaardappelteelt verder te verduurzamen. We zijn aan het experimenteren met teeltmethoden, waarbij minder chemische middelen en kunstmest worden gebruikt en de bodem op de langere termijn...

Uitnodiging zomeravond excursie ‘Schoon erf, schoon water’

Beste melkveehouder of akkerbouwer, Graag nodigen wij u uit voor een zomeravondexcursie / kijkmoment op het erf van een van de deelnemers aan Schoon Erf, Schoon Water Noorderzijlvest. Deze informatieve bijeenkomst van het project “Schoon Erf, Schoon Water,...

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher aanvragen. Daarmee krijgt u met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur. Vanaf 31...

Resultaten GLB-pilot Akkerbelt 2019-2020

Klik hier voor de folder GLB-pilot Akkerbelt Klik hier voor de eindrapportage GLB-pilot Akkerbelt

Gerben, ’n netwerker pur sang.

Op de ALV 2021 hebben wij afscheid genomen van Gerben Stellingwerf (in verband met het periodieke aftreden). Gerben was een belangrijk persoon binnen de organisatie en zal daarom ook erg gemist worden. Hij is mateloos ambitieus en geeft het liefst elke boer in...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide