GLB Pilot Hoe?Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 i...

secretaris gezocht

In verband met het periodiek aftreden zoekt het CMG een secretaris (m/v) Wij zoeken iemand die bekend is met het agrarische bedrijf, warm loopt voor het agrarisch natuurbeheer, open staat voor innovat...

Plasdrassen in de krant

In Dagblad van het Noorden is aandacht gegeven aan het weidevogelbeheer door agrariërs, vrijwilligers en bestuurders van het Collectief Midden Groningen. In de ‘Groningen editie’ van 7 ju...

onze externe audit: positief resultaat!

Op 18 april j.l. is bij Collectief Midden Groningen een externe audit uitgevoerd. De auditoren hebben getoetst of onze organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectie...