aanvullende maatregelen i.v.m. COVID 19 virus

In navolging op de maatregelen die door de regering op maandag 23 maart zijn afgekondigd, wil het CMG helderheid geven over de gevolgen die het heeft op de werkzaamheden van en voor het Collectief. Do...

Beleid van het CMG tot 6 april 2020

Deze maand waart het coronavirus door Europa en door ons land, waardoor de overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel de verspreiding zo vee...

Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

Met een aantal pootaardappeltelers in het Groningse Hogeland zijn proeven uitgezet om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te vergroenen en te verduurzamen. Het project Integrale Verduurzaming v...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 is weer goed bezocht door beheerders, vrijwilligers, buur-collectieven en andere relaties van het collectief. Ongeveer 75 personen waren op dit jaarlijkse gebeuren af...

Altijd al piloot willen worden?

Wij bieden je een droomvlucht als dronepiloot. Wij zoeken gedreven dronepiloten. Waar de één een passie heeft voor vogels, valt de ander voor een vliegende drone. Of voor beide. Als dronepiloot verz...

Boost voor onze akkervogels en weidevogels

Het CMG investeert in akkervogelgebieden en weidevogelgebieden De gedeeltelijke goedkeuring van onze subsidie aanvraag Niet-Productieve Investeringen heeft het ons mogelijk gemaakt om onze akkervogelg...