Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Bokashi en Compost: wat is het verschil?

Redactie Ruud Hendriks docent bodemvruchtbaarheid Aeres Bokashi, gefermenteerd organisch restmateriaal, staat in de belangstelling. Onderzoek naar het verschil in werking tussen bokashi en compost loopt. Bokashi en compost; in essentie zijn het twee verschillende...

Jubileumfeest Collectief Midden Groningen

Ons 7-jarig bestaan en de afsluiting van de eerste periode Agrarisch Natuurbeheer: wij vonden het wel een goede reden voor een feest! Deze mijlpaal wilden we vieren met onze leden, vrijwilligers, collega-collectieven en partijen waar we nauw mee samenwerken in het...

Resultaten Broedvogelkartering CMG en Sovon 2022

In het voorjaar van 2022 heeft Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden Groningen voor het tweede jaar op rij een broedvogelkartering uitgevoerd, speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie werd wederom uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle...

CMC compostering, excursie 3 november

Vanuit het project Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil wordt op donderdag 3 november een excursie georganiseerd. In het Friese Ferwoude wordt door Agricycling CMC-compost gemaakt, vanuit lokale reststromen. Deze samenwerking tussen overheden en boeren in de...

Een kringloopcoöperatie in Noord Groningen

Nieuws vanuit het project Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil  In september is een gesprek geweest met partijen die betrokken zijn bij bermmaaisels: Provincie en gemeenten, Waterschap en TBO’s. Ook enkele boeren en een loonwerker waren aangeschoven. Met elkaar is...

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil