Foto Joop
Nieuwe coördinator

Door het vertrek van Marjon Schultinga moest CMG op zoek naar een nieuwe coördinator. Sinds 1 januari is Joop van Duijnhoven begonnen als coördinator bij Collectief Midden Groningen. Hij stelt zich hier aan u voor. Mijn naam is Joop van Duijnhoven. Ik ben 56 jaar en opgegroeid in...

Ruige mest
Kennisbijeenkomst Gouden Gronden

Op 26 januari organiseert Gouden Gronden een kennisbijeenkomst met het thema Organische Stof.  Er is ruime gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen, om kennis op te doen en om even goed bij te praten met uw collega’s. Graag gaan ze met u in gesprek over de vraag wat zij (vanuit Gouden Gronden) kunnen doen om het voor u (als ondernemers) mogelijk te maken uw organische stof gehalte te verbeteren. Hier vindt u de uitnodiging en verdere informatie over de bijeenkomst. In verband met de catering vragen zij wel van u om zich van te voren aan te melden via : Aanmelden Gouden Gronden...

CMG_logo_horizontaal_klein
Nieuwjaarsbijeenkomst

Beste genodigde, Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur in Het Geweide Hof te Garmerwolde. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we graag een gezellige avond met u hebben. We hopen u te...

Kennisdag Weidevogelmanifest

Op 24 november heeft er bij het Groninger Landschap een kennisdag plaatsgevonden, waarbij er gekeken werd hoe de weidevogels in Groningen een toekomst kan worden geboden. Hier kunt u het verslag lezen van deze boeiende dag....

snavel
Informatie POP3

Zoals u misschien weet hebben 12 partijen op 6 april dit jaar het Weidevogel Manifest ondertekend, waarin deze partijen aangeven zich in te zetten voor de weidevogel in het algemeen en de Grutto in het bijzonder . Er is in het Weidevogel Manifest aangeven dat...

Noordkust
Extra gelden natuurbeheer

Op het werkbezoek kondigde gedeputeerde Staghouwer al aan dat er extra geld beschikbaar komt voor het agrarisch natuurbeheer. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over gekomen. Door het overhevelen van een gedeelte van het budget van pijler 1 (vergroening) naar pijler 2 (ANLb) komt er ook...

Grijze Wouw

In het gebied van CMG is bij Overschild het afgelopen jaar een Grijze Wouw gezien. Dit bijzondere bezoek is door Hans Hut op film gezet. Klik hier om deze te bekijken.  ...

CMG_logo_horizontaal_klein
Collega gezocht!

23 oktober 2017 Het collectief agrarisch natuur en landschapsbeheer Midden Groningen zoekt een Coördinator (m/v) voor ca 24 uur. Hij/zij is de spil van het Collectief Midden Groningen, voor wat betreft alle fases van het gebiedsplan. Hierin is hij/zij volwaardig gesprekspartner voor de bij het Collectief...

D34_0440klein
WERKBEZOEK Staghouwer

Op 13 september vond het jaarlijkse werkbezoek van BoerenNatuur.nl Groningen (de samenwerking tussen de drie Groninger collectieven) plaats. Dit jaar was het aan CMG om de dag te organiseren. Gedeputeerde Staghouwer, de Statenleden, verschillende gebiedspartijen en de collectieven waren aanwezig; ruim 60 personen. Het vond...

Door Sieger Wiersma
Plasdras in het nieuws

18-09-2017 CMG heeft een  plasdras-locatie in haar gebied en daar profiteren de weidevogels van. Diverse weidevogels gebruiken de plasdras om voedsel te zoeken en met hun kuikens naar toe te trekken. Zelfs na afloop van het weidevogelseizoen bleef er nieuwe aanwas. Klik hier voor het artikel in Stad...