Elk nest telt…..

  Stokken plaatsen is niet altijd genoeg om te voorkomen dat een nest het onderspit delft. Op initiatief van een weidevogelvrijwilliger, heeft CMG 20 nestschalen aangeschaft en ook succesvol toegepast! Met deze schalen beogen we het broedsucces te bevorderen van weide- en akkervogels in ons werkgebied. Dus...

Monitoringsresultaten 2017

Bauke Koole, ecoloog, heeft de resultaten over de monitoring verwerkt in een kaart van het werkgebied. Klik op de link en u kunt zien welke vogels waar zijn waargenomen. Vanaf 2018 werken we met een online monitoringtool. Deze is landelijk ontwikkeld en ook CMG participeert hierin. Vrijwilligers...

Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit betekent dat moet worden geteld hoeveel vogels en welke soorten zich in de gecontracteerde...

Project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen

  In 2017 is er voor het project Integrale Verduurzaming van de pootgoedteelt in Groningen een werkgroep opgericht met een aantal akkerbouwers, het Louis Bolk Instituut en Collectief Midden Groningen. Het doel van het project is het ontwikkelen van een integrale systeemaanpak voor het verbeteren van...

Wet natuurbescherming: wat u wilt weten

De nieuwe Wet natuurbescherming heeft vanaf 1 januari 2017 drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland, 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden en 3. vereenvoudiging van regels....

Informatiebijeenkomst 15 februari

Op 15 februari 2018 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over het beheer voor 2019. Klik  hier voor meer informatie over de bijeenkomst. Om in aanmerking te komen voor natuurbeheer 2019 moet je landbouwgrond in de aangewezen gebieden van het Natuurplan 2018 hebben en in het werkgebied...

Ruige mest uitrijden

februari 2018 - Vanaf 1 februari mag er weer ruige mest worden uitgereden op de beheerpercelen voor weidevogels. Op de percelen waar het beheerpakket 'grasland met rustperiode' of 'kruidenrijk grasland' ligt, kan hiervoor een toeslag worden aangevraagd. Het gebruik van ruige mest op percelen met...

Nieuwjaarsbijeenkomst

18 januari 2018 – Op woensdagavond 17 januari heeft CMG haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was een gezellige en informatieve avond met een goede opkomst. De bijeenkomst biedt vrijwilligers, anv's, deelnemers, bestuurders en medewerkers om elkaar te ontmoeten. Tijdens de avond stelde Joop van Duijnhoven, de...

Nieuwe coördinator

Door het vertrek van Marjon Schultinga moest CMG op zoek naar een nieuwe coördinator. Sinds 1 januari is Joop van Duinhove begonnen als coördinator bij Collectief Midden Groningen. Hij stelt zich hier aan u voor. Mijn naam is Joop van Duinhoven. Ik ben 56 jaar en opgegroeid in...