Wet natuurbescherming: wat u wilt weten

De nieuwe Wet natuurbescherming heeft vanaf 1 januari 2017 drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. ...

Informatiebijeenkomst 15 februari

Op 15 februari 2018 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over het beheer voor 2019. Klik  hier voor meer informatie over de bijeenkomst. Om in aanmerking te komen voor natuurbeheer 2019 moet...

Ruige mest uitrijden

februari 2018 – Vanaf 1 februari mag er weer ruige mest worden uitgereden op de beheerpercelen voor weidevogels. Op de percelen waar het beheerpakket ‘grasland met rustperiode’ of &#...

Nieuwjaarsbijeenkomst

18 januari 2018 – Op woensdagavond 17 januari heeft CMG haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was een gezellige en informatieve avond met een goede opkomst. De bijeenkomst biedt vrijwilligers, an...

Nieuwe coördinator

Door het vertrek van Marjon Schultinga moest CMG op zoek naar een nieuwe coördinator. Sinds 1 januari is Joop van Duijnhoven begonnen als coördinator bij Collectief Midden Groningen. Hij stelt zic...

Kennisbijeenkomst Gouden Gronden

Op 26 januari organiseert Gouden Gronden een kennisbijeenkomst met het thema Organische Stof.  Er is ruime gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen, om kennis op te...