Monitoringsresultaten 2017

Bauke Koole, ecoloog, heeft de resultaten over de monitoring verwerkt in een kaart van het werkgebied. Klik op de link en u kunt zien welke vogels waar zijn waargenomen. Vanaf 2018 werken we met een ...

Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit beteken...

...

Wet natuurbescherming: wat u wilt weten

De nieuwe Wet natuurbescherming heeft vanaf 1 januari 2017 drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. ...

Informatiebijeenkomst 15 februari

Op 15 februari 2018 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over het beheer voor 2019. Klik  hier voor meer informatie over de bijeenkomst. Om in aanmerking te komen voor natuurbeheer 2019 moet...