Nieuwe coördinator

Door het vertrek van Marjon Schultinga moest CMG op zoek naar een nieuwe coördinator. Sinds 1 januari is Joop van Duijnhoven begonnen als coördinator bij Collectief Midden Groningen. Hij stelt zic...

Kennisbijeenkomst Gouden Gronden

Op 26 januari organiseert Gouden Gronden een kennisbijeenkomst met het thema Organische Stof.  Er is ruime gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen, om kennis op te...

Nieuwjaarsbijeenkomst

Beste genodigde, Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur in Het Geweide Hof te Garmerwolde. Onder het genot van een hapje en een dr...

Kennisdag Weidevogelmanifest

Op 24 november heeft er bij het Groninger Landschap een kennisdag plaatsgevonden, waarbij er gekeken werd hoe de weidevogels in Groningen een toekomst kan worden geboden. Hier kunt u het verslag lezen...

Informatie POP3

Zoals u misschien weet hebben 12 partijen op 6 april dit jaar het Weidevogel Manifest ondertekend, waarin deze partijen aangeven zich in te zetten voor de weidevogel in het algemeen en de Grutto in he...

Extra gelden natuurbeheer

Op het werkbezoek kondigde gedeputeerde Staghouwer al aan dat er extra geld beschikbaar komt voor het agrarisch natuurbeheer. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over gekomen. Door het overhevelen va...