Plasdras in het nieuws

18-09-2017 CMG heeft een  plasdras-locatie in haar gebied en daar profiteren de weidevogels van. Diverse weidevogels gebruiken de plasdras om voedsel te zoeken en met hun kuikens naar toe te trekken...

Collega gevonden!

Door het onverminderde vele werk dat op de collectieven afkomt, zijn de collectieven ANOG en CMG samen op zoek gegaan naar ondersteuning voor het bestuur en medewerker(s). Deze ondersteuning vindt voo...

Resultaten Broedvogelonderzoek 2016

04-09-2017 Achter onderstaande link de resultaten van het broedvogelonderzoek van 2016. Als het goed is dan verschijnen de broedvogelstippen boven op de googlekaart. Door op de kaart in te zoomen, m...

Collega gezocht!

19 mei 2017 – CMG is op zoek naar een financieel/secretarieel medewerker voor 8/12 uur per week. De vacature is opengesteld in gezamenlijkheid met het collectief in Oost-Groningen, de ANOG. Mee...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage

24 februari 2017 – Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Groningen ligt tot 3 april ter inzage. Grondgebruikers en andere belanghebbenden kunnen van deze inspraakperiode gebruik mak...